Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Nieuws  Workshop patient als ketenpartner, Zelfmanagementcongres
donderdag 31 oktober 2013

Workshop patient als ketenpartner, Zelfmanagementcongres

Zelfmanagen; dat doe je samen: patiënt en zorgverlener. Adequate ICT-ondersteuning met koppeling tussen zowel het HIS, het KIS als het patiëntenportaal zijn daarbij een randvoorwaarde. Zorgverleners en patiënten kunnen hierdoor samen aan de slag en de nieuwe wereld met open vizier tegemoet treden. Schrijf je in voor de workshop met Care2U en Medicinfo op het Zeflmanagementcongres 2013 op 21 november.

overzicht alle nieuwsberichten