Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Nieuws  DOH en POZOB innoveren zorg voor astma en astma bij kinderen
vrijdag 18 januari 2013

DOH en POZOB innoveren zorg voor astma en astma bij kinderen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op grond van de beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties goedkeuring verleend aan de zorggroepen DOH, POZOB en de zorgverzekeraars VGZ en CZ om van 2013 tot 2016 innovatieve zorg op basis van de Zorgstandaard 'astma Kinderen & Jongeren' en de Zorgstandaard 'astma Volwassenen' aan te bieden en te bekostigen.

Beide zorggroepen en zorgverzekeraars hebben al ervaring met het toepassen van de Zorgstandaard COPD en hadden ook in voorgaande jaren al afspraken rond de astmazorg voor volwassenen.

Nieuw is dat voor het eerst in Nederland een experiment van start gaat om op een meer gestructureerde wijze zorg te verlenen aan kinderen met astma vanaf zes jaar. Door deze zorginnovatie is de ketenzorg tussen de eerste en tweede lijn nu meer structureel verankerd.

De betrokkenheid van de tweede lijn bij de astma en COPD zorg was al groot en wordt nu verder versterkt door consultaties van de tweede lijn via het ketenzorginformatiesysteem “Care2U” en kortdurende fysieke consultaties van de (kinder)longarts.

Daarnaast is er een belangrijke plaats voor het gepersonaliseerd zelfmanagement, onder andere middels toepassing van het individueel zorgplan, patiëntportals, screening op zelfmanagementvaardigheden en patiënt empowerment.

Voor het bevorderen van de therapietrouw zijn er afspraken gemaakt met de apothekers over de eerste en tweede uitgifte van inhalatiemedicatie. In Zuidoost Brabant het verzorgingsgebied van beide zorggroepen, wonen circa 400.000 mensen. Het experiment loopt tot 2016.

overzicht alle nieuwsberichten