Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  
maandag 13 oktober 2014

eHealth op de werkvloer: Vooraf bepalen bij wie zelfmanagement zin heeft

Zelfmanagement gaat een steeds belangrijkere rol spelen bij de begeleiding van mensen met een of meerdere chronische aandoeningen. In samenwerking met zorggroep De Ondernemende Huisarts is de Semas-vragenlijst als “bouwsteen” ontwikkeld voor Care2U. Via het behandelplan van Care2U kan de centrale zorgverlener de Semas-vragenlijst naar de patiënt sturen; zodat de patiënt deze thuis in zijn eigen omgeving in kan vullen en kan retourneren aan de praktijkondersteuner. In dit artikel worden de eerste bevindingen toegelicht door De Ondernemende Huisarts.

overzicht alle artikelen