Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  Ketenondersteuning in het perspectief van het zorgconvenant
dinsdag 15 april 2014

Ketenondersteuning in het perspectief van het zorgconvenant

In juli 2013 is een eerstelijns akkoord gesloten over de ontwikkeling van de zorg en de bekostiging daarvan voor de periode 2015 - 2017. Het ligt echter in de verwachting, mede gelet op een aantal baanbrekende aspecten van dit akkoord, dat de gekozen invulling ook richtinggevend voor de verdere toekomst zal zijn. Directeur Michiel Boerkamp en Ton van Asseldonk geven hierop hun visie in De Eerstelijns.

Klik hier voor het artikel

overzicht alle artikelen