Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  GGZ programma bij zorggroep PoZoB  met Care2U
vrijdag 7 februari 2014

GGZ programma bij zorggroep PoZoB met Care2U

Zorggroep PoZoB (Praktijkondersteuning Zuid-Oost Brabant) startte in samenwerking met PsyZorg (zorggroep voor eerstelijnspsychologen) en verzekeraars CZ en VGZ twee jaar geleden al met het verbeteren van de inhoud en organisatie van GGZ-zorg. De zorggroep had die visie toen al, omdat het vond dat de zorg niet goed samenhing: erwas geen regie, er werd niet met een ketenbreed systematisch plan gewerkt en er was geen kwaliteitscyclus. Hieruit vloeide een zorgprogramma voort waarbij wordt uitgegaan van zorg op maat.

Care2U ondersteunt het GGZ programma bij PoZoB.

Lees hier artikel in de Eerstelijns: EL Effectieve GGZ-keten voor elke patient

overzicht alle artikelen