Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  Grip op zorg en geld
woensdag 15 januari 2014

Grip op zorg en geld

Joanne Molendijk, Manager Bedrijfsvoering en Projectleider CSI van de zorggroep De Ondernemende Huisarts, licht de module toe waarmee in het keteninformatiesysteem (KIS) Care2U de betalingen aan ketenpartners geautomatiseerd worden.

Lees hier artikel Grip op zorg en geld

overzicht alle artikelen