Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  
zondag 4 november 2012

Eisen stellen aan een Keten Informatie Systeem

Boeken, columns en interviews staan er bol van: persoonsgerichte zorg, individueel zorgplan en personalized medicine. Eén aspect kom je bijna nooit tegen: hoe organiseer je dat, zonder de complexiteit en de bijbehorende bureaucratie evenredig te laten toenemen?

In de De Eerstelijns verscheen hierover het volgende artikel. Download artikel >>

overzicht alle artikelen