Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  Pilot populatiegebonden financiering in regio Eindhoven
zaterdag 15 september 2012

Pilot populatiegebonden financiering in regio Eindhoven

EINDHOVEN - Medische zorg kan goedkoper met behoud van kwaliteit. Daarvan zijn zorgverzekeraars VGZ en CZ, samen marktleiders in deze regio met 300.000 klanten, overtuigd.

Om dat te bewijzen beginnen beide verzekeraars op 1 januari een proef van vijf jaar in Eindhoven en omgeving onder de titel 'Slimmer met zorg'. Doel is de kostenstijging te beperken tot twee procent per jaar, tegen vier procent landelijk.

Een centrale rol is weggelegd voor de huisartsen. Die moeten vaker dan nu in gesprek gaan met patiënten over hun behandeling en kleine ingrepen zelf uitvoeren. De patiënten worden uitgenodigd zelf een actieve rol te spelen in hun behandelplan.

Twee klanten van Care2U: PoZoB en De Ondernemende Huisarts trekken deze pilot. Care2U ondersteunt de samenwerking in de keten en functionaliteiten als en een medicatiereview en rapportages zullen grootschalig ingezet worden.

http://www.ed.nl/gezondheid/11586722/Proef-prominentere-positie-huisarts.ece

overzicht alle artikelen