Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg
Informatie / Artikelen  'Dit is een blauwdruk voor zorg in de toekomst'
maandag 30 januari 2012

'Dit is een blauwdruk voor zorg in de toekomst'

Alle huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij de Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) Midden-Brabant werken vanaf januari 2012 met Care2U. De keuze voor en implementatie van het Keten Informatie Systeem (KIS) is een langdurig en zorgvuldig proces geweest. Het is het waard, zegt Ronald Morshuis, huisarts en bestuurslid van RCH. "Met Care2U wordt de zorg efficiënter en doelmatiger."

Drie belangrijke redenen waren voor het bestuur van RCH de aanleiding om in 2010 te bekijken welk KIS voor de zorgprogramma’s diabetes mellitus en COPD zij binnen de zorggroep wilde gaan gebruiken. "Bij de zorggroep zijn zo'n honderddertig huisartsen aangesloten en worden er een stuk of vijf verschillende Huisartsen Informatie Systemen (HIS) gebruikt. Dat maakt het heel erg lastig om op een goede manier data te genereren waarmee we kunnen bekijken of een praktijk de zorg volgens het zorgprogramma levert", legt Morshuis de eerste reden uit. Het aanleveren van de data duurde bovendien vaak erg lang, waardoor het lastig was om snel op ontwikkelingen te reageren. Daarnaast kon de uitwisseling van gegevens met ketenpartners, zoals een diëtist, een stuk beter. "Met Care2U kunnen we ketenpartners op een snelle, goede en veilige manier toegang geven tot data", aldus Morshuis.

Koppelen

In totaal heeft de zorggroep gekeken naar zo'n acht verschillende systemen. "We hebben ze aan de hand van tachtig criteria met elkaar vergeleken. Dit was een zorgvuldig proces, uitgevoerd door een commissie die bestond uit huisartsen en praktijkondersteuners." Uiteindelijk werd het Care2U. "Een van de voordelen van Care2U is dat het met alle HIS'en te koppelen is. Dat vonden we heel erg belangrijk. Ook hebben we gekeken naar hoe gemakkelijk het is om data op te vragen en hoe het zit met de toegankelijkheid voor ketenpartners."

Aangepast

Twee andere grote zorggroepen, PoZob en DOH gingen RCH al voor. Van hun ervaring en kennis kon RCH gebruikmaken, maar Care2U moest wel aangepast worden om aan te sluiten op de werkwijze van de huisartsen van RCH. "In januari 2011 kozen we voor Care2U. We hadden de hoop dat het systeem op 1 juli 2011 zou draaien. Uiteindelijk werd het januari 2012. Zowel Care2U als wij hebben er veel energie ingestoken."

Morshuis verwacht in de toekomst veel van Care2U. "Ik denk dat het de investering zeker waard is. We krijgen vanaf nu snel en op een veilige manier inzicht in de data van alle zorgverleners in de keten. Eerder was dat totaalbeeld er vaak niet. Dat komt de kwaliteit van de zorg zeer zeker ten goede. Ik denk dat dit de blauwdruk is van hoe de zorg er in de toekomst uit zal zien."

overzicht alle artikelen