Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

/ Implementatie & Training

 

Het uiteindelijke succes van het gebruik van Care2U wordt bepaald door een gedegen implementatie op maat.

Om dit te bereiken is een goede voorbereiding nodig. Als onderdeel van de contractering wordt in een uitgebreide intake een compleet beeld gevormd van de huidige stand van zaken van uw zorggroep, van uw wensen en uw ambities. Op basis van deze intake wordt een implementatieplan en bijbehorende planning op maat gemaakt. 

Implementatie consultants

Voor de implementatie van Care2U bij de door u gecontracteerde praktijken kiezen wij voor een gefaseerde aanpak. Samen met u bepalen we de best mogelijke oplossing. Onze implementatieconsultants begeleiden het proces, maar staan u ook na afronding van de technische implementatie met raad en daad terzijde, persoonlijk en betrokken.

Trainingen, opleiding & begeleiding

Om snel te leren werken met een nieuw systeem is de juiste begeleiding onontbeerlijk. Care2U biedt een breed scala van ondersteuning. Denk daarbij aan handleidingen en instructievideo’s, training on the job en de reguliere trainingen; waaraan elke gebruiker deel kan nemen. Wij bieden trainingen voor beginners, gevorderden en huisartsen en ontwikkelen desgewenst trainingen voor specifieke functionaliteiten. 

U vergroot de acceptatie in uw organisatie door zorg te besteden aan de persoonlijke opleiding en aan interne communicatie. Zowel gedurende het implementatieproject als na de invoering van Care2U.

Onze mensen helpen u daar graag mee verder!