Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

/ Privacy & Beveiliging

 

Care2U als kwaliteitssysteem houdt 100% rekening met de privacy van de patiënt. De extractie van informatie uit het HIS gebeurt pas na goedkeuring van de huisarts. 

De toegang tot patiëntengegevens in Care2U is op rol en verwijzing gebaseerd.

Een zorgverlener in de keten krijgt voor een specifieke patiënt toegang tot het voor de behandeling relevante deel van het dossier. De huisarts en praktijkondersteuner hebben als enigen, als casemanagers, toegang tot het complete patiëntendossier.
 
De toegang voor een ketenpartner is beperkt en alleen ingesteld voor de afgesproken behandelperiode. Na het consultrapport heeft de ketenpartner geen toegang meer.

De privacy van patiënten is zo maximaal gewaarborgd.

Aanvullend:

  • Care2U voldoet aan de wettelijke kaders tav privacy, WBP en WGBO.
  • Care2U heeft een uitgebreid back-up systeem waardoor het systeem altijd beschikbaar is.