Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

/ Functionaliteiten

 

Care2U heeft een breed scala aan functionaliteiten ontwikkeld zodat er een patiëntspecifiek zorgproces wordt toegekend.

functionaliteit

Algemene onderdelen Care2U:

 • Online patientendossier
 • Rapportages over proces- en uitkomstindicatoren; helder en inzichtelijk
 • Verwijzingen naar en consultaties van eerstelijns en tweedelijns zorgverleners
 • Registratie thuismetingen
 • Intelligente protocollen

 

Care2u specifieke onderdelen:

 • Client Side Invoicing
 • Digitale Overlegtafel
 • Koppeling met patiëntenportaal
 • Consultvoorbereiding : vragenlijsten patiënten
 • Ondersteuning multimorbiditeit
 • Individueel Zorgplan
 • Medicatiereview