Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Meerwaarde / Referenties

 

Wat betekent het om in Care2U te werken?

Voor mij is het een "alles in één programma"... ofwel van a t/m z...
Care2U heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een volwassen systeem afgestemd op de eisen, gemakken van de gebruikers.

- Praktijkondersteuner

 

“Houvast bij het gesprek tijdens mijn consulten (alle items komen aan bod) en een manier om overzicht te houden over mijn patiëntenpopulatie d.m.v. praktijkoverzichten en benchmarkgegevens”.

- Praktijkondersteuner

 

"Helder overzicht over de stand van zaken rondom al je lopende DBC's."

- Praktijkondersteuners Huisarts

De volgende personen zijn zeer betrokkken bij Care2U en bereikbaar voor referenties.

Ton van Asseldonk
Strategisch adviseur, onderzoeker op het gebied van complexiteit en initiatiefnemer van de Care2U Software.

Arnold Romeijnders
Huisarts en Medisch Directeur van zorggroep PoZoB. Is vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van Care2U.

Victor Pop
Victor Pop is huisarts en hoogleraar bij de Katholieke Universiteit Brabant en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg in de regio Eindhoven/Veldhoven.