Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Organisatie / Samenwerking in de keten

 

Bij de zorg voor een patiënt met een of meerdere chronische aandoeningen zijn verschillende zorgverleners en partijen betrokken bij de behandeling. Naarmate het aantal zorgverleners toeneemt, neemt de complexiteit toe. Optimale samenwerking in de keten door ondersteuning van coördinatie, afstemming en bewaking van de afspraken. Door optimale samenwerking in de keten!

Care2U ondersteunt de samenwerking in de keten met;

  • Inzage in voor behandeling relevante informatie voor ketenpartners 
  • Adequate communicatie met acht HISsen 
  • Intelligente protocollen 
  • Mogelijkheid tot koppelen met patiëntenportalen 
  • Koppeling met laboratoria 
  • Bewaking van de afspraken ten behoeve van het logistieke proces 
 

Lees meer over Zorg op maat en Grip op de keten.