Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Organisatie / Zorg op maat

 

Ketenzorg in Nederland is nog steeds gebaseerd op de gemiddelde patiënt. Elke patiënt heeft op basis van zijn aandoening, fase in het ziekteproces en mate van zelfmanagement recht op een eigen specifiek behandelplan: zorg op maat dus.

Care2U ondersteunt zorg op maat met; 

  • Individuele zorgplannen 
  • Ondersteuning multimorbiditeit 
  • Koppeling met patiëntenportaal 
  • Eigen bouwstenen 
  • Behandelplannen op maat 
 

Lees hier meer over Grip op de keten en Samenwerking in de keten.