Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Meerwaarde / Meerwaarde

 

Care2U draagt bij aan een efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen. Alle betrokken partijen hebben daar voordeel bij. 

Patiënt

 • Inzicht in eigen dossier
 • Individueel zorgplan
 • Regisseur van zijn eigen aandoening

Huisarts/praktijkondersteuner

 • Online inzicht in medische prestaties
 • Online inzicht in patiëntenstatus en evolutie
 • Bewaking van het zorgproces
 • Optimale afstemming en samenwerking ketenpartners
 • Efficiëntere praktijkvoering

Ketenpartner

 • Beschikking over actuele relevante informatie
 • Inzage in productiegegevens
 • Effectievere administratietijd
 • Efficienter declaratieproces: Client Side Invoicing

Zorggroep

 • Flexibiliteit ten aanzien van de inrichting (bouwstenen)
 • Meer grip op het totale proces
 • Client Side invoicing
 • Protocollen, rapportages om te kunnen sturen