Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Meerwaarde / Voor wie interessant

 

Care2U draagt bij aan een efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen. Maar er zijn meer partijen die hier voordeel bij hebben.

Bestuurder zorggroep

U bent bestuurder bij een zorggroep en oriënteert zich op een systeem dat bij kan dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen op korte termijn, maar ook aan de ambities op langere termijn. Bijdragen aan het stroomlijnen van de interne processen, de verdere professionalisering van de zorggroep en het verdiepen van de dienstverlening aan gecontracteerde  zorgverleners.

Zorggroepmanager

Als zorggroepmanager bent u geheel verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. Jaarlijks stelt u samen met het bestuur doelstellingen op. Een systeem moet voor u op elk moment inzichtelijk maken waar u als zorggroep staat: zorginhoudelijk, financieel, procesmatig. U weet als geen ander dat inzicht in prestaties een randvoorwaarde is om verbeteringen te realiseren. Voor patiënten, voor praktijken en voor de zorggroep.

Kaderarts

U bent als kaderarts betrokken bij een zorggroep. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt heeft uw volledige focus. U bent op zoek naar een systeem dat echte zorg op maat mogelijk maakt, waarmee een individueel zorgplan per patiënt vastgelegd kan worden. En bovendien uitgewisseld kan worden met andere zorgverleners. Een systeem waarmee zorg inzichtelijk gemaakt kan worden en waarmee verbeterplannen opgesteld kunnen worden.

Praktijkondersteuner/casemanager

U bent als zorgverlener betrokken bij de zorg voor mensen met een bepaalde chronische aandoening. U heeft behoefte aan een systeem dat niet alleen gegevens vastlegt, maar ook met u meedenkt. Een systeem dat afspraken monitort en afwijkingen signaleert. Een systeem waarmee u overzicht krijgt en houdt over uw patiënten. Een systeem waarmee u kunt communiceren met uw patiënten; veilig en vertrouwd.

Patiënt

U bent patiënt en heeft één of meerdere chronische aandoeningen. U vind het belangrijk om zelf de regie in handen te hebben en zelf inzicht te hebben in uw eigen meetwaarden. Bovendien vindt u het belangrijk om zelf actief aan de slag te gaan met de afspraken die u met uw huisarts/praktijkondersteuner maakt. Een systeem waarmee u inzage krijgt en waarmee u ook veilig kunt communiceren. Dit maakt dat u zich als patiënt gehoord voelt en een goed gevoel krijgt.