Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Organisatie / Organisatie

 

DotMed BV is in 2008 opgericht door mensen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben op het terrein van strategie, organisatie en logistiek; zowel in de gezondheidszorg als in andere sectoren met als doel om een bijdrage te kunnen leveren aan een effectievere en efficiëntere eerstelijnszorg.

Care2U is een geregistreerd merk van dotMed BV. Voor de ontwikkeling van onze software maken wij gebruik van de diensten van professionele en gespecialiseerde ontwikkelaars.

Verschillende partijen waaronder zorgverzekeraars CZ en VGZ participeren in dotMed BV waardoor de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is.