Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Care2U / Waarom

 

Zorg op maat leveren in de eerstelijnszorg aan patiënten met een chronische aandoening, terwijl het aantal patiënten toeneemt en mondiger wordt.

Deze uitdaging is voor van één van de grootste zorggroepen in Nederland de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van het KetenOndersteuningsSysteem Care2U. Door het toepassen van moderne logistieke principes op de zorgketen in combinatie met zelfmanagement door patiënten, is de geleverde zorg aangepast aan de patiënt en bovendien veel efficiënter. Beter en goedkoper is daarmee geen onoplosbare paradox!

Hier vindt u de 3 pijlers waarop Care2U is gebaseerd.

 

Care2U realiseert;

 

De patiënt staat hierbij centraal!

Samen met de praktijkondersteuner kan de patiënt een zorgplan op maat maken. In het plan worden alle bij het zorgproces betrokken afspraken met ketenpartners vastgelegd. Care2U bewaakt de uitvoering van het plan, verzorgt de communicatie met alle zorgverleners en legt alle informatie vast.

Deze nieuwe ontwikkeling is nodig omdat bestaande systemen gebaseerd zijn op een werkwijze met vaste protocollen en vooral gericht zijn op het vastleggen van informatie en niet op de sturing van het zorgproces.