Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

Care2U / Modules & bouwstenen

 

Care2U beschikt over een breed scala aan modules;

  • Astma/Astma voor kinderen
  • COPD
  • CVRM
  • DM2
  • GGZ
  • Ouderenzorg

 

 

Met behulp van de bouwstenen van Care2U richt de zorggroep zelf de behandelplannen op maat in.

En dat, zonder tussenkomst van een programmeur!

Met de bouwstenen kan een zorggroep haar eigen zorgprogramma inrichten binnen de kaders van Care2U. Care2U heeft hiervoor voorbeeldbehandelplannen beschikbaar, waarin staat vastgelegd welke functies in een behandelplan verplicht zijn en welke aangepast kunnen worden aan de persoonlijke situatie.

Eenvoudig

De huisarts en praktijkondersteuner kunnen met behulp van Care2U zorg op maat bieden aan elke patiënt. In het behandelplan kan eenvoudig vastgelegd worden hoe vaak een controle plaats moet vinden, door wie deze moet worden uitgevoerd en op welke locatie. Met een druk op de knop worden de aanpassingen vastgelegd.