Ketenondersteuning met een menselijke maat!
Astma, COPD, CVRM, Diabetes Mellitus, GGZ, Ouderenzorg

/ visie chronische zorg

 

Onze visie op ondersteuning van chronische zorg is gebaseerd op 3 pijlers: Zorg op maat, Samenwerking in de keten en Grip op de keten. Met als doel een effectievere en efficiëntere eerstelijnszorg mogelijk te maken.

 

Zorg op maat

Ketenzorg in Nederland is nog steeds gebaseerd op de gemiddelde patiënt.  Elke patiënt heeft op basis van zijn aandoening, fase in het ziekteproces en mate van zelfmanagement recht op een eigen specifiek behandelplan: zorg op maat dus.

Samenwerking in de keten

Bij de zorg voor een patiënt met een of meerdere chronische aandoeningen spelen zijn verschillende zorgverleners en partijen betrokken bij de behandeling. Naarmate het aantal zorgverleners toeneemt, neemt de complexiteit toe. Optimale samenwerking in de keten door ondersteuning van coördinatie, afstemming en bewaking van de afspraken.  

Grip op de keten

Door prestaties zichtbaar te maken, ontstaat meer controle en kunnen verbeteringen plaatsvinden. Voor de patiënt, de huisarts, de ketenpartner en de zorggroep.